Polityka dotycząca prywatności i plików cookie oraz przetwarzanie danych klienta

Polityka dotycząca prywatności

Prawdopodobnie użytkownicy trafiają tutaj, aby dowiedzieć się, jak zbieramy i wykorzystujmy ich dane。Ufamy, że wiedzą, jak i dlaczego przetwaramy ich dane i co mogą zrobić, jeśli tego nie chcą

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla firmy bobty综合体育Sulzer。Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych。

W niniejszej Polityce prywatności opisano, jakie dane osobowe użytkowników(“użytkownicy”)są gromadzone W związku z użytkowaniem witryny firmy Subobty综合体育lzer i jej kanałów W mediach społecznościowych, jak również komunikatorów,aplikacji(“strony internetowe firmy Sbobty综合体育ulzer”)oraz sposoby przetwarzania tych informacji(“dane osobowe”)przez firmę Sulzer(“Sulzer”)i wszystkie spółki i/lub podmioty stowarzyszone z Sulzer Group na całym świecie(“Sulzer i podmioty stowarzyszone”)。

你能开玩笑吗użytkowników?

bobty综合体育Sulzer Management Ltd. - firma ta jest administrorem danych i jest odpowiedzialna za dane osobowe użytkowników。bobty综合体育Sulzer jest firmą działającą globalnie, z siedzibą w Szwajcarii pod adressem Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Szwajcaria。

Zgłaszając swoją akceptację na witrynie internettowej firmybobty综合体育 Sulzer, użytkownik wyraża zgodę na politykę dotyczącą prywatności oraz na przetwarzanie danych osobowych i stosowanie plików cookie do celów tu określonych。Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem udostępnionej funkcji lub kontaktując się z globalnym specjalistą ds。prywatności danych w firmie bobty综合体育Sulzer pod地址:sulzer.com。

Stosujemy techniczne i organizacyjne procedurury, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika i i chronić dane sesji oraz dane osobowe przed niepowołanym lub niealnym przetwarzaniem i/lub przed niezamierzoną utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem。Firma bobty综合体育Sulzer gwarantuje zgodność ze środkami bezpieczeństwa poprzez odpowiednie specyfikacje jakości i szkolenia pracowników oraz techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak protokół HTTPS czy ochrona bazy danych i hasła

daczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Przetwarzamy dane osobowe w opciu o podstawę prawną (taką jak zgoda, umowa, przepisy对虾)lub w opciu o uzadniony感兴趣的zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności w następujących celach:

  • zapewnienie dostępu i przetwarzanie zapytań na stronach internettowych Sulzebobty综合体育r;
  • Rejestracja I dostęp do zamkniętych group użytkowników;
  • 如果你想了解更多,请联系我;
  • Subskrypcja biuletynów lub w sposób podany albo widoczny, gdy takie informacje są zbierane;
  • 市场营销,reklama I sprzedaż;
  • Udział w badaniach I przekazywanie informacji zwrotnych;
  • ulepszanie stron internetowych, produktow我我们ług firmy苏尔寿bobty综合体育公司,badania我rozwoj operacje techniczne我utrzymanie bezpieczeństwa, przetwarzanie danych uwierzytelniają进入użytkownika w celu umożliwieniaμdostępu treści,做ktorych jest upoważniony oraz jednokrotne logowanie做innych podłączonych systemow,A także do celów statystycznych I badań rynkowych;
  • Stosowanie się do obowiązujących praw I przepisów;
  • Oraz do innych celów przewidzianych lub dowolonych przez prawo。

由ćZgodnie z odpowiednim prawem戴恩osobowe mogąrownieżudostępniane我używane做powyższych celow przez inne firmy grupy苏尔寿公司,strony tbobty综合体育rzecie pozyskujące bezpośrednio滑阿宝średnio zamowienia滑我części od firmy苏尔寿滑jej podmiotow stowarzyszonych, partnerow w zakresie marketingu, sprzedaży,我rozwoju badań,我们ługodawcow,władze publiczne w Szwajcarii i/lub za granicą lub w inny sposób niezbędny do przestregania przepisów lub poststanowienia sądowego。

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników?/ Przesyłanie danych osobowych

Firma bobty综合体育Sulzer i jej podmioty stowarzyszone przechowują dane osobowe i obsługują strony internet towe firm Sulzer w swich obiektach lub obiektach podmiotów hostujących znajdujących się w Szwajcarii i Unii Europejskiej。Firma bobty综合体育Sulzer i jej podmioty stowarzyszone mogą przetwarzać dane osobowe i mieć do nich dostęp z każdego innego kraju, a Firma Sulzer może zlecić przetwarzanie takich stronom trzecim, w tym zagranicznym podmiotom stowarzyszzonym。Jeśli dane są przetwarzane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, firma bobty综合体育Sulzer zapewni odpowiednią ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, mianowicie na podstawie klauzul standardowych UE,Wiążących reguł korporacyjnych lub oprze transfer na wyjątkach związanych ze zgodą, zawarciem lub realizacją umowy, określeniu, wykonaniu lub egzekwowaniu roszczeń虾,wyższych interesach publicznych lub ujawni Dane w celu ochrony integralności tych osób。Można uzyskać kopię gwarancji umownych lub informacje o tym, skąd można uzyskać takie kopie, od osoby kontaktowej podanej w sekcji " Jakie są prawa użytkowników?”“poniżej。Firma bobty综合体育Sulzer zastrzega sobie prawia takich kopi w celu ochrony danych lub ze względu na dyskrecję。

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak firma bobty综合体育Sulzer uzna to za niezbędne lub uzasadnione w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, umowy, zgody użytkownika, uzasadnionego interesu lub przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane。Firma苏bobty综合体育尔寿usuwa戴恩osobowe użytkownika, gdy już聂年代ąpotrzebne滑gdy użytkownik usunie滑poprosi公司ę苏尔寿公司o usunięcie jego konta użytkownika,木菠萝我w każdym przypadku阿宝zakończeniu maksymalnego okresu przechowywania określonego przez prawo。

Użytkownik ma prawo do dochodzenia swich praw do ochrony danych i uzyskania informacji o przechowyanych danych osobowych, do poprawiania, uzupełniania lub sprzeciwiania się przetwarzaniu jego danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych。przypadku gdy dane osobowe użytkownika nie są niezbędne do spełnienia wymogów umownych lub对虾,firma Sulzer W kbobty综合体育ażdej chwili usunie je na żądanie。戴恩kontaktowe firmy Sulbobty综合体育zer można znaleźć w sekcji " Jakie są prawa użytkowników?”“poniżej。Firma bobty综合体育Sulzer zastrzega sobie prawo do elektronicznej korespondencji z użytkownikiem na ten temat (zwłaszcza pocztą e-mail) i do prztwarzania danych komunikacyjnych w swich systemach informatycznych。

Pliki cookie是Sulzer公司在互联网上发布的bobty综合体育

Strony internettowe firmybobty综合体育 Sulzer używają plików cookie " tej samej firmy " (pliki cookie umieszczane przez Strony internettowe firmy Sulzer) i plików cookie " innych firm " (pliki cookie umieszczane przez witryny innych firm), które obsługują Strony internettowe firmy Sulzer, np。谷歌,do anonimowej analyze sieci, statystyk użytkowania, analyze doświadczeń użytkownika Sitecore w celu identyfikacji wzorców i trendów na witrynie firmy Sulzebobty综合体育r, wzorców wykorzystania Salesforce Sales Cloud i Salesforce Pardot do celów generowania potencjalnych klientów i automatyzacji marketingu,我在重新营销你。

Obejmuje, polecającego, datęgodzinęwizyty użytkownika na斯特罗纳克internetowych firmy苏尔寿公司,这IP użbobty综合体育ytkownika, informacje kraju我języku, informacje o urządzeniu (na przykł广告模型,系统operacyjny wersja przeglądarki我港口王寅świetlania), informacje o sieci (takie木菠萝操作符),Pliki cookie sesji (Pliki cookie sesji I trwałe Pliki cookie), pobierane przez użytkownika Pliki, oglądane materiały wideo, słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania, typ przeglądarki użytkownika oraz urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej,我是苏尔泽公司的一名信息工程师(razem " pliki dziennika ")。bobty综合体育

再处置

Używamy remarketingu do reklamowania w trybie online za pomocą reklam tekstowych lub graficznych。重新营销pozwala na dotarcie do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili którąkolwiek ze stron internetowych firm Sulzer i bobty综合体育pokazanie im odpowiednich reklam podczas odwiedzania innych witryn。Usługodawcy zewnętrzni, w tym谷歌,używają plików cookie do obsługi reklam partych na wizycie użytkownika na stronach internettowych Sulzer公司。bobty综合体育Dlatego też podczas odwiedzania stron internetowych firm Sbobty综合体育ulzer są ustawiane pliki cookie innych dostawców reklam。Odwiedzając strony互联网towe firmy Sulzebobty综合体育r, użytkownik potwierdza, że odpowiedni dostawca zewnętrzny, taki jak谷歌,przetwarza jego dane ossobowe zgodnie z prawem, np。咱jego zgodą。

杰克są prawa użytkowników?

W przypadku wyrażenia przez użytkownika aktywnej zgody na przetwarzanie plików cookie ma on prawo W każdej chwili wycofać tę zgodę na przetwarzanie W przyszłości

W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących tej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie lub przetwarzania danych osobowych przez firmę bobty综合体育Sulzer należy przesłać je na poniższy adres e-mail: webmaster [at] sulzer.com lub do globalnego specjalistds。prywatności danych w firmie bobty综合体育Sulzer。

bobty综合体育Sulzer全球数据隐私官
bobty综合体育苏尔寿公司管理有限公司
隐私[在]sulzer.cbobty综合体育om
Szwajcaria, Winterthur, Neuwiesenstrasse 15 8401

Można także skorzystać z adresu webmaster [at] bobty综合体育sulzer.com w celu wycofania swjej zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Sulzer, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika (na przyszłość), do skorygowania ich lub wykasowania。Użytkownik ma także przeniesienia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych。Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, użytkownik musi się odpowiednio zidentyfikować (np。Przez kopię dowodu tożsamości)。W przypadku elektronicznej reklamy bezpośredniej użytkownik dysponuje również metodą łatwej rezynacji z otrzymywania dalszych materiałów marketinggowych, a także może skorzystać z poniższego adresu e-mail W celu usunięcia swojego adresu z listy stworzonej na potrzeby elektronicznego marketingu bezpośredniego:网站管理员[在]sulzer.cbobty综合体育om。

你知道政体是什么样的

Ta polityka dotycząca prywatności obowiązuje od 11 marca 2020 r. Firma bobty综合体育Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania lub zawieszania tej polityki dotyczącej prywatności w każdej chwili。Zmieniona, skorygowana lub zawieszona polityka dotycząca prywatności będzie zamieszczona na tej stronie。

Skontaktuj się z nami
Baidu